menu
Meniu
search

Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Clientii nostri sunt extrem de importanti pentru noi astfel ca tratam cu seriozitate toate aspectele si implicatiile pe care relatia cu noi le are sau le poate avea în viata lor privata astfel ca am elaborat o “Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal” menita a prezenta detaliat datele cu caracter personal pe care le prelucram, de ce si cum le prelucram si în aceeasi masura cum le protejam atunci cand intrati în relatie cu noi.

Prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal are în vedere reglementarile cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE (pe care îl vom prescurta „GDPR”) si dispozitiile Legii 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Utilizarea site-ului malldeco.com ca vizitator, înregistrarea dumneavoastra ca utilizator şi achiziţionarea de produse de pe site-ul nostru presupune implicit acceptarea tacita şi fara rezerve a termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezenta Politica de prelucrarea a datelor cu caracter personal, cu toate consecinţele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului malldeco.com o veti realiza cu scopul de a vizualiza produsele şi detaliile legate de acestea şi informatii cu privire la magazinele noastre, precum şi în situatia în care doriti sa plasati o comanda pe site, de a crea un cont care sa serveasca la achiziţionarea produselor dorite.

Utilizarea site-ului în alte scopuri decat cele menţionate anterior este interzisa.

Aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal este actualizata periodic. În cazul în care vor interveni modificari legislative sau de alta natura care determina necesitatea actualizarii, vom afisa pe site.

Data ultimei modificari: ianuarie 2020
 

Cuprins

 1. Cine suntem noi
 2. Notiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice
 3. Ce date colectam si scopul colectarii
 4. Temeiul legal al prelucrarii
 5. Destinatarii colectarii
 6. Perioada de stocare
 7. Marketing
 8. Securitatea informatiilor

Cine suntem noi:

TOP RESERVE BUSINESS SRL, cu sediul în Bucuresti, str.Valea Cascadelor nr.21, sector 6, cod fiscal RO 39479180, înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J40/4671/2020.

Pentru orice întrebare cu privire la colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra personale de noi, va rugam sa ne contactati, oricand în timpul programului sau prin trimiterea unui e-mail la adresa:
office.malldeco@gmail.com

Notiuni GDPR. Drepturile persoanelor fizice.
 

 

 1. Autoritate de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
  Contact:
  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
  Sector 1, cod postal 010336
  Bucuresti, Romania
  anspdcp@dataprotection.ro
 2. Date cu caracter personal - orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila, ce pot duce direct sau indirect la identificarea unei persoane, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, numar de telefon, adresa si orice informatie despre localizare, informatii cu privire la identificatorii online, adresa de email;
 3. Categoriile speciale de date cu caracter personal - datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, religioase sau filozofice ori apartenenta la sindicate, datele genetice si biometrice, datele privind starea de sanatate, viata sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice;
 4. Persoana vizata - persoana identificata sau identificabila la care se refera datele cu caracter personal;
 5. Operator - entitatea care determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal - Malldeco;
 6. Împuternicit - entitate care prelucreaza datele cu caracter personal în numele Operatorului - firma de curierat, serviciu contabilitate, institutia bancara care proceseaza platile online ;
 7. Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora;
 8. Transfer - înseamna divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziţia terţilor a datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea datelor cu caracter personal catre respectiva terţa parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace.
 9. În temeiul Legislatiei privind protectia datelor, persoanele fizice vizate - clientii Malldeco - beneficiaza de urmatoarele drepturi:
  • dreptul de a fi informat - daca datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastra, Malldeco, în momentul obtinerii datelor are obligatia de a va furniza, urmatoarele informatii: datele de identificare, scopul prelucrarii, destinatarii datelor, informatii referitoare la transfer daca acestea urmeaza sa fie transferate, perioada de stocare si toate drepturile de care va bucurati în virtutea Legislatiei privind protectia datelor.
  • dreptul de a acces - presupune pentru dumneavoastra dreptul de a obtine din partea noastra confirmarea/infirmarea ca vi se prelucreaza date cu caracter personal ce va privesc si în caz afirmativ sa vi se furnizeze toate informatiile mentionate în cadrul “Dreptului de a fi informat”.
  • dreptul de a cere rectificarea - dreptul de a obtine de la Malldeco rectificarea datelor inexacte ce va privesc.
  • dreptul de a solicita stergerea, “dreptul de a fi uitat” - reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita stergerea în situatia în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, va retrageti consimtamantul si nu mai exista un alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea, datele au fost prelucrare ilegale, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii catre un minor;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii - este aplicabil în situatia în care dumneavoastra contestati exactitatea datelor sau cand prelucrarea este ilegala;
  • dreptul de opozitie - aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal din motive legate de situatia personala cu exceptia situatiei cand exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra;
  • dreptul de portabilitate a datelor - dreptul dumneavoastra de a primi într-un format structurat si care poate fi citit într-un mod automat datele cu caracter personal care va privesc si care ni le-ati furnizat;
  • dreptul de a depune plangere - dreptul dumneavoastra de a depune plangere la ANSPDCP.
  Toate aceste drepturi va apartin dumneavoastra în calitatea de client persoana fizica si puteti sa le exercitati printr-o cererea expresa.
  Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal:
  (i) se aplica prelucrarii de catre Malldeco a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice si prin sistemele clasice de arhivare;
  (ii) nu se aplica obligatiilor pe care Malldeco le-ar putea avea în temeiul legislatiei nationale în domeniul specific de activitate.
 10.  

Ce date colectam si scopul colectarii:

Gasiti în cele ce urmeaza explicatii cu privire la modul în care Malldeco colecteaza, utilizeaza, protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand alegeti sa fiti clientul nostru, precum si în scop de marketing daca v-ati exprimat consimtamantul în acest sens. Este important sa stiti ca, în contextul colectarii si folosirii datelor dumneavoastra, am implementat, la nivel tehnic, toate masurile necesare, astfel încat datele personale sa fie protejate.

Temeiul legal al Prelucrarii:

Scopurile Prelucrarii au ca temei unul dintre urmatoarele:
1. Consimtamantul dumneavoastra cu privire la prelucrare.
2. Executarea unui contract prelucrarea fiind necesara pentru executarea unui contract pe care dumneavoastra, persoana vizata, l-ati încheiat cu noi pentru vanzarea unui produs, etc.
3. Respectarea unei obligatii legale atunci cand dispozitii legale stabilesc o astfel de obligatie în sarcina noastra.
4. Interesul legitim atunci cand prelucrarea respecta un interes legitim al nostru pentru a justifica prelucrarea.
5. Destinatarii colectarii

În ceea ce priveste accesul la datele dumneavoastra personale este bine sa stiti ca acestea pot fi accesate doar de echipa noastra (implicata în mod direct în procesul de livrare si facturare) si de împuternicitii nostri cu care colaboram în baza unor contracte ce contin clauze de confidentialitate (contabilitate si livrare), si în cazuri exceptionale, si doar în urma unui demers legal, de reprezentanti ai institutiilor publice din Romania în exercitarea unei obligatii legale.

Pentru ca pretuim relatia pe care o avem cu toti cei care au avut încrederea sa ne furnizeze datele lor cu caracter personal si sa ne fie clienti îi asiguram ca nu le vom vinde datele furnizate catre nicio terta parte. Malldeco nu a vandut, nu vinde si nu va vinde în niciun context datele tale catre terte parti. Vom permite accesul la datele dumneavoastra catre angajatii nostri care vor utiliza datele dumneavoastra în scopurile pentru care au fost colectate. Vom transmite datele cardului dumneavoastra si datele bancare catre furnizorul nostru de servicii de plata electronica pentru procesarea platilor (Banca Transilvania).

Vom transmite datele dumneavoastra de contact (nume, prenume, adresa si numar de telefon) catre firma de curierat cu care colaboram (în prezent este vorba despre Fan Curier, DPD) pentru a va fi livrata comanda.

Furnizorii serviciilor de contabilitate SC FIDES PROFESSIONAL SRL vor avea acces la toate datele de facturare (Nume, adresa, produsele cumparate si suma de plata).

Codifun Smart Education SRL are acces la numele dumneavoastra si adresa de e-mail în situatia în care avem acordul dumneavoastra pentru pentru comunicari de tip marketing, promovare, trimiterea de newslettere.

Datele coletate si scopul colectarii:

Date de contact si date de identificare

Va înregistram nume, prenume, adresa de domiciliu/livrare, numarul de telefon si adresa de e-mail, adresele IP.

Folosim numele dumneavoastra si adresa pentru a va emite factura aferenta produselor comandate.

Folosim datele dumneavoastra de contact pentru a confirma existenta unor produse solicitate si/sau pentru a va livra coletul cu produsele comandate.

Folosim adresa dumneavoastra de e-mail pentru:
- a va comunica status-ul comenzii dumneavoastra, respectiv livrarea catre curier si/sau daca aceasta este în drum spre dumneavoastra
- pentru a va trimite newsletter-ul nostru (va putem trimite acest newsletter prin e-mail daca v-ati abonat ) oferte, articole de blog si noutati personalizate
-pentru a va fi creat si atasat un cont personal pentru comenzile de pe site-ul nostru, pastrand în acest sens un istoric al comenzilor dumneavoastra.
Daca accesati site-ul www.malldeco.com acesta beneficiaza de un sistem de securitate care monitorizeaza si analizeaza traficul, astfel în momentul în care ne vizitati se retine adresa IP de unde s-a accesat pentru a identifica accesarile.

Date referitoare la plati
Daca platiti contravaloarea produselor prin intermediul cardului bancar înregistram datele de pe cardul dumneavoastra. Folosim datele cardului dumneavoastra de plata pentru a primii sumele de bani pentru serviciile prestate.

Supravegherea video
Imaginea dumneavoastra poate sa fie capturata cand vizitati magazinele noastre prin mijloacele de supraveghere video existente în incinta acestora. Folosim supravegherea video pentru a preveni si a detecta posibile infractiuni si pentru siguranta clientilor si a personalului. Trebuie sa stiti ca daca nu ne furnizati datele personale solicitate nu putem sa va vindem produsele noastre prin intermediul magazinului online si nu putem sa vi le livram.

În ceea ce priveste accesul la datele dumneavoastra personale este bine sa stiti ca acestea pot fi accesate doar de echipa noastra (implicata în mod direct în procesul de livrare si facturare) si de împuternicitii nostri cu care colaboram în baza unor contracte ce contin clauze de confidentialitate (contabilitate si livrare), si în cazuri exceptionale, si doar în urma unui demers legal, de reprezentanti ai institutiilor publice din Romania în exercitarea unei obligatii legale.

Perioada de stocare:

Pastram datele furnizate sau colectate pentru perioada necesara corespunzatoare scopului colectarii, respectiv în conformitate cu obligatiile legale.

Pastram datele dumneavoastra de contact pentru comunicarile de tip marketing (nume si adresa de e-mail) pana la revocarea consimtamantului acordat.

Pastram informatii legate de platile realizate pe perioada stabilita de legislatia speciala în domeniu.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt sterse automat dupa o perioada de 30 de zile, cu exceptia situatiilor în care sunt pastrate în legatura cu un incident, situatie în care acestea sunt pastrate pe perioada în care se desfasoara o ancheta, iar în situatia în care nu exista o astfel de ancheta 4 ani de la data incidentului.

Marketing:

Folosim datele dumneavoastra personale (nume si email) pentru a furniza informatii legate ofertele noastre speciale si de noile produse.

Puteti opta sa nu mai primiti e-mailuri de promovare din partea noastra prin comunicarea dorintei de a nu mai fi contactat la datele de contact furnizate. Astfel dezabonarea de la newsletter, alegand astfel sa nu mai primiti mesajele noastre, se poate realiza prin una din urmatoarele modalitati:

– folosind link-ul de dezabonare pe care orice newsletter trimis de noi îl contine;
– prin email, trimitand un email catre noi prin care mentionati ca nu mai doriti sa primiti newsletter-ul nostru.

Indiferent de modul în care ati decis sa va dezabonati, nu va vom mai trimite newsletter-ul nostru. Ne rezervam 72 de ore de la primirea solicitarii de dezabonare pentru a rezolva orice situatie de acest gen.

Securitatea informatiilor furnizate:

Protejam datele dumneavoastra personale împotriva oricarui acces neautorizat, folosintei în alte scopuri decat cele mentionate în cuprinsul prezentei Politici, alterarii sau pierderii informatiilor, în acest sens ne-am asigurat cu privire la acest aspect prin achizitionarea si contractarea unor servicii cat mai sigure pe piata existenta.

Toate datele sunt stocate si criptate (dupa caz) pe serverul nostru privat cu un grad înalt de securitate gazduit în UE (Romania). Avem proceduri de securitate care acopera stocarea si divulgarea informatiilor pentru a preveni accesul neautorizat si pentru a actiona în concordanta cu legislatia privind protejarea datelor.

Vom face tot ceea ce ne sta în putinta pentru a proteja datele dumneavoastra personale, însa avand în vedere mediul online de transmitere care nu este complet securizat nu putem sa va garantam securitatea unor astfel de transmiteri de informatii, astfel orice transmitere de informatii online este realizata pe riscul dumneavoastra.

Malldeco nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Nu va vom cere niciodata sa ne comunicati informatiile dumneavoastra personale foarte sensibile, spre exemplu privind contul dumneavoastra, printr-un mijloc de comunicare la distanta. Raspundeti pentru pastrarea în siguranta a informatiilor personale si privind contul si pentru necomunicarea acestora catre alte persoane.

Prezenta Politica se completeaza cu celelalte politici specifice ale TOP RESERVE BUSINESS SRL si Termenii si Conditiile pe care le poti accesa de pe site-ul nostru.

În cazul existentei unor reglementari distincte între Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si Legislatia privind Protectia Datelor, cele din urma vor prevala.

Prezentele informatii este limitata la pagina noastra malldeco.com si la magazinele noastre si nu este valabila pentru paginile web ale operatorilor terti, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influenta asupra prelucrarii datelor de catre acesti operatori terti si nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere în legatura cu aceste pagini web.